Välkommen till Werma.online

Kompletta lösningar för mätning, analys och energioptimering ​av fastigheter

Vi monterar trådlösa sensorer för temperatur och luftfuktighet samt mätare för el, vatten och värme. Allt loggas och presenteras i vår grafiska webb-portal på www.werma.online

Att mäta är att veta

Med bra underlag kan man ta bra beslut om åtgärder för energioptimering. Genom vår onlinetjänst får du tillgång till din mätdata dygnet runt, kan följa insamlingen i realtid, får visualisering av larm och kan snabbt dra slutsatser om energitjuvar. Logga in på vår mätsida

SMART STYRNING

Traditionellt styrs uppvärmningen via en statisk värmekurva baserat på utomhustemperaturen. Med data om inomhusklimatet och verkligt värmebehov kan vi styra Smart och få en dynamisk anpassning av uppvärmningen vilket ger minskad övervärmning och lägre energianvändning.​

Energismart IoT-driven byggnadsstyrning använder sensorer för att mäta inomhustemperaturen kontinuerligt och tillämpar en matematisk modell för att beräkna olika scenariers inverkan. Denna kombination skapar ett system som ger en mycket exakt uppskattning av en byggnads unika inomhustemperatur-beteende.​

ÖVERVAKNING

Leanheat® Monitor – Uppkopplad lösning för effektiv hantering av ditt fjärrvärmesystem.